антиадренергічний


антиадренергічний
-а, -е:
••

Антиадренергі́чні за́соби — сполуки, що гальмують ефекти збудження адренергічних (симпатичних) нервів.


Великий тлумачний словник сучасної української мови. - "Перун". 2005.